Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Jeste?my producentem systemów aluminiowych i PCV Bezpieczne okna i drzwi

Produkujemy stolark? okienn? i drzwiow? z PCV i aluminium. Oferta obejmuje rozmaite systemy spe?niaj?ce wymagania stawiane nowoczesnym oknom. Zosta?a opracowana na podstawie zewn?trznych potrzeb rynku i oferuje bardzo wiele mo?liwo?ci.

Oferowane przez nas produkty sk?adaj? si? z surowca w 100% bezo?owiowego.

To, co robimy najlepiej

Firma WINTECH powsta?a w roku 1999. Od pocz?tku g?ównym celem ?wiadczonych przez nas us?ug by?o oferowanie produktów najwy?szej jako?ci. Cechuje nas krótki termin realizacji oraz uczciwa cena, a zadowolenie naszych klientów jest dla nas najwy?szym priorytetem.

 

Modern systems

More than a half of the orders comes from the European customers, mainly from Germany and France. Why?

 
 

We cooperate with the best window and door system suppliers (PVC: Profine, Greenline, KBE, ALUMINIUM: Reynaers, ALUPROF), providing our customers with high quality of products offered.